Tidsbestilling          E-konsultation         Medicinbestilling

 Forside
 Information
 Kontakt
 Personale
 Ferie
 Medicin
 Vaccination

 

       Links

         Lægevagten
         Syge børn
         Sundhed.dk.
         Medicinhåndbog
         Andre links

Influenzavaccination

Hvis du er i en af de persongrupper der gratis kan få influenzavaccination, kan du møde op på Bindeledet 11 på hverdage mellem 8-11 uden tidsbestilling og få den.

Influenza er en virusinfektion, der rammer luftvejene. Alle mennesker kan få influenza, men særligt ældre over 65 år, gravide og personer med kroniske sygdomme, er i højere risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Vaccination nedsætter risikoen for at blive smittet med influenza. Vaccination nedsætter også risikoen for indlæggelse og død, som følge af influenza, hvis man alligevel skulle blive smittet med influenza på trods af vaccination. Som et nyt tiltag i år, vil børn i alderen 2 til og med 6 år blive tilbudt gratis influenzavaccination. Vaccinationen vil først og fremmest beskytte børnene i denne aldersgruppe samt deres familie mod smitte. Vaccination af denne gruppe vil også være medvirkende til at bremse influenzasmitten i befolkningen generelt, og dermed også beskytte sårbare grupper mod sygdommen.

Igen i år er influenzavaccination ekstra vigtig, fordi influenza udgør en særlig risiko for mange af de samme mennesker, der også risikerer et kompliceret og alvorligt sygdomsforløb, hvis de får COVID-19. Hvis disse personer bliver syge med begge sygdomme samtidig, kan sygdomsforløbet yderligere forværres.

Forekomsten af influenza varierer fra år til år og virusinfektionen optræder hyppigst i perioden fra december til marts. I Danmark tilbydes gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper derfor fra 1. oktober frem til den 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester og for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, er tilbuddet dog gældende til udgangen af februar. Børn der er påbegyndt vaccination inden 15. januar 2022, men mangler anden vaccination eller efter første vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres inden 1. marts 2022. 

Sundheds- og plejepersonale tilbydes i år influenzavaccination

Set i lyset af den nuværende COVID-19 pandemi tilbydes influenzavaccination også til personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza. Dette tilbydes både for at beskytte personalet, borgerne og patienterne mod influenza, samt for at understøtte modstandsdygtigheden i sundheds- og plejesektoren.

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. oktober til 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar.

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 22.9 2021 har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination: 

 • Personer der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  o Kroniske lungesygdomme
  o Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  o Diabetes 1 eller 2
  o Medfødt eller erhvervet immundefekt
  o Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  o Kronisk lever- og nyresvigt
  o Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 35) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, herunder:
  o Læger
  o SygeplejerskerFarmaceuter
  o Kiropraktorer
  o Tandlæger
  o Afspændingspædagoger
  o Bandagister
  o Bioanalytikere
  o Ergoterapeuter
  o Fysioterapeuter
  o Jordemødre
  o Kliniske diætister
  o Optometrister
  o Radiografer
  o Audiologiassistenter
  o Farmakonomer
  o Fodterapeuter
  o Neurofysiologiassistenter
  o Tandklinikassistenter
  o Tandplejere
  o Tandteknikere
  o Beskæftigelsesvejledere
  o Plejere
  o Plejehjemsassistenter
  o Social- og sundhedsassistenter
  o Social- og sundhedshjælpere
  o Psykologer
  o Lægesekretærer
  o Sundhedsservicesekretærer
  o Portører
  o Paramedicinere
  o Ambulancebehandlere
  o Ambulanceførere.

Gravide og influenzavaccination

 

Ikke-gratis influenzavaccination:
Patienter, der ønsker at blive vaccineret, men ikke opfylder ovennævnte kriterier, kan vælge selv at betale for at blive vaccineret efter 24. oktober. Prisen er kr. 200,-

Hvem bør ikke vaccineres?
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne (f.eks. æg).
Børn under 6 måneder.

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.

Graviditet og amning:
Gravide (over 12 uger henne) og ammende kan normalt vaccineres.

Beskyttelsesvarighed:
Immunitet opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder.

Hyppigste bivirkninger:
Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.
Symptomerne forsvinder generelt i løbet af et par dage.

Vaccination mod influenza beskytter de fleste, men ikke alle. Så du kan godt få influenza, selv om du er blevet vaccineret, men sjældent i alvorlig grad.