Tidsbestilling          E-konsultation         Medicinbestilling

 Forside
 Information
 Kontakt
 Personale
 Ferie
 Medicin
 Vaccination

 

       Links

         Lægevagten
         Syge børn
         Sundhed.dk.
         Medicinhåndbog
         Andre links

Influenzavaccination og Coronavaccination

Hvis du er i en af de persongrupper der gratis kan få influenzavaccination og/eller Coronavaccination, kan du møde op på Bindeledet 11 på følgende hverdage uden tidsbestilling og få dem:

Mandag d.3/10 kl 11-12 og 13-14

Tirsdag d. 4/10 kl 11-12 og 13-14

Onsdag d. 5/10 kl. 8-12

Torsdag d. 6/10 kl. 10-12

Fredag d. 7/10 kl 11-12

Der kan godt gives Influenzavaccine og Coronavaccine samtidig

 

Coronavaccine tilbydes alle over 50 år, samt særligt udsatte yngre end 50 år

 

Covid-19 

 • Alle på 50 år og derover
 • Personer under 50 år i øget risiko for et alvorligt forløb
 • Personale i sundheds- og plejesektoren samt dele af socialområdet med tæt kontakt til patienter i øget risiko
 • Pårørende til personer i særlig øget risiko
 • Gravide

 

Influenza

 • Alle på 65 år og derover
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Børn på 2-6 år
 • Personer med visse kroniske sygdomme (se nedenfor)
 • Sundheds- og plejepersonale

 

Pneumokok (tilbydes hvert 6. år) 

 • Personer over 65 år 
 • Personer med særlige kroniske sygdomme 
 • Svejsere

 
 

 

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. oktober til 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar.

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper  har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination: 

 • Personer der er fyldt 65 år.
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  o Kroniske lungesygdomme
  o Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  o Diabetes 1 eller 2
  o Medfødt eller erhvervet immundefekt
  o Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  o Kronisk lever- og nyresvigt
  o Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 35) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, herunder:
  o Læger
  o SygeplejerskerFarmaceuter
  o Kiropraktorer
  o Tandlæger
  o Afspændingspædagoger
  o Bandagister
  o Bioanalytikere
  o Ergoterapeuter
  o Fysioterapeuter
  o Jordemødre
  o Kliniske diætister
  o Optometrister
  o Radiografer
  o Audiologiassistenter
  o Farmakonomer
  o Fodterapeuter
  o Neurofysiologiassistenter
  o Tandklinikassistenter
  o Tandplejere
  o Tandteknikere
  o Beskæftigelsesvejledere
  o Plejere
  o Plejehjemsassistenter
  o Social- og sundhedsassistenter
  o Social- og sundhedshjælpere
  o Psykologer
  o Lægesekretærer
  o Sundhedsservicesekretærer
  o Portører
  o Paramedicinere
  o Ambulancebehandlere
  o Ambulanceførere.

Gravide og influenzavaccination

 

Ikke-gratis influenzavaccination:
Patienter, der ønsker at blive vaccineret, men ikke opfylder ovennævnte kriterier, kan vælge selv at betale for at blive vaccineret efter 24. oktober. Prisen er kr. 250,-

Hvem bør ikke vaccineres?
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne (f.eks. æg).
Børn under 6 måneder.

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.

Graviditet og amning:
Gravide (over 12 uger henne) og ammende kan normalt vaccineres.

Beskyttelsesvarighed:
Immunitet opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder.

Hyppigste bivirkninger:
Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.
Symptomerne forsvinder generelt i løbet af et par dage.

Vaccination mod influenza beskytter de fleste, men ikke alle. Så du kan godt få influenza, selv om du er blevet vaccineret, men sjældent i alvorlig grad.